francuski

Faillites en cascade, dégringolade des prix, chantiers à l’abandon... L’éclatement en 2008 de la bulle immobilière, après des années de flambée des prix déconnectée de la valeur du marché, avait mis à terre l’économie espagnole, très dépendante du secteur de la construction. Ce schéma pourrait-il se reproduire? Ces derniers jours, plusieurs acteurs économiques ont appelé à la «vigilance», à l’image de la Banque d’Espagne, pour qui les prix des actifs immobiliers sont actuellement «légèrement supérieurs» à leur niveau d’équilibre. Mais pour les spécialistes du secteur, le risque d’emballement est à ce stade limité. «Il faut rester prudents, mais on est pour l’instant loin d’une surchauffe», assure Mme Daza. «La situation est très différente de celle de 2008», renchérit M. Kindelán.

polski

Kaskadowe bankructwa, gwałtownie spadające ceny, opuszczone place budowy... Pęknięcie bańki na rynku nieruchomości w 2008 roku, po latach gwałtownych wzrostów cen w oderwaniu od wartości rynkowej, sprowadziło na ziemię hiszpańską gospodarkę, bardzo uzależnioną od sektora budowlanego. Czy ten wzór może się powtórzyć? W ostatnich dniach kilku graczy gospodarczych wezwało do „czujności”, jak Bank Hiszpanii, dla którego ceny aktywów nieruchomościowych są obecnie „nieco wyższe” niż ich poziom równowagi. Ale dla specjalistów z branży ryzyko wyścigów jest na tym etapie ograniczone. „Musimy uważać, ale na razie daleko nam do przegrzania” – zapewnia pani Daza. „Sytuacja jest zupełnie inna niż w 2008 roku” – dodał Kindelán.

PolskoAngielski.pl | Jak korzystać z tłumaczenia francuski-polski?

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.